Vilkår for bruk

§1 Allment

Adeve (780730-8684/NO 923 531 823) inngår kun avtaler med myndige personer (18 år). Dersom man er mindreårig kreves det skriftlig godkjennelse fra foresatte eller annen person som har ansvaret for den mindreårige. 

 

Avtaler inngås på norsk for kunder som handler fra www.adeve.no. 

 

Avtale inngås når man har godkjent våre kjøpevilkår og vår personvern-policy og deretter velger "Bestill og betal" i kassen.

I forbindelse med en bestilling tilbys du muligheten til å samtykke til motta våre nyhetsbrev. Dersom du har gjort tidligere kjøp og allerede har samtykket til å motta nyhetsbrev fra oss behøver du ikke gjøre et aktivt valg da du automatisk fortsetter å motta nyhetsbrevene ut fra tidligere samtykke. Du kan når som helst selv avregistrere deg fra våre nyhetsbrev, enten ved å logge inn på Min Side alternativt avregistrere deg via link i nyhetsbrevet. Du kan alltid komme i kontakt med oss via kontaktsiden vår eller på telefon +46708420360 (hverdager 8-17) dersom noe er uklart.

Prisene som vises på produktene i butikken er inklusive merverdiavgift, pr i dag 25%. Ingen andre avgifter kommer i tillegg (vi ansvarer for tollavgifter og eventuelle andre avgifter). Alle eventuelle avgifter på frakt eller annet vises alltid i kassen før du godkjenner bestillingen. Ingen skjulte avgifter tilkommer.

 
Vi forbeholder oss retten til å, ved helt tydelige feil, f.eks. pris eller trykkfeil, kunne korrigere feilen i ettertid. Dersom du ikke er fornøyd med vår korrigering får du selvsagt avbestille din ordre uten kostnad. Vi forbeholder oss også retten til å ikke gjennomføre en bestilling dersom varen f.eks. er utsolgt eller det skulle oppstå tekniske problem.

 

Dersom du vil korrigere din bestilling etter at du har godkjent denne og sendt bestillingen til oss, kan vi bare gjøre dette så lenge bestillingen ikke er sendt fra vårt lager.

 

Alle varer eies av Adeve fram til betalingen for bestillingen har kommet inn til selskapet.

 

Adeve forbeholder seg retten til å heve et kjøp dersom det finnes mistanke om bedrageri.

 

§2 Levering

Pakken sendes til din postkasse eller nærmeste utleveringssted koblet til din adresse. Normal leveringstid ved valg av standard frakt er 2 - 14 arbeidsdager. Leveringstiden påvirkes av hvor i landet du bor.

For å få en pakke sendt til en adresse i Norge må bestillingen gjøres via www.adeve.no. Vi kan dessverre ikke sende varer til Svalbard. Det kan forekomme at varer man har bestilt ikke finnes i lager når bestillingen behandles på lageret og vi reserverer oss for at en vare kan bli utsolgt. Skulle dette skje vil man alltid få informasjon via mail fra oss. Dersom en ordre ikke kan sendes som avtalt har man full rett til å heve kjøpet og en tilbakebetaling skal skje til kunden innen 14 dager.

Dersom en pakke og/eller innholdet skulle vise seg å være transportskadet ved mottak av pakken ber vi om at man påpeker dette allerede på utleveringsstedet, og at man samtidig også informerer Adeve om dette slik at vi kan sikkerstille at man får varen man har bestilt uten skader. Blir pakken levert direkte i postkassen kontaktes Adeves kunderådgivning direkte. Kontakt oss via kontaktsiden vår dersom denne typen problem skulle oppstå.

Dersom en pakke forsvinner under transporten må du melde fra om dette til vår kunderådgivning i løpet av rimelig tid (senest 2 måneder etter forventet ankomst).

Så snart vi har mottatt en bestilling sender Adeve alltid en ordrebekreftelse til mailadressen oppgitt i bestillingen.

 

Leveringsmåte:

Pakke til utleveringssted - Bestillinger der innholdet totalt veier mindre enn 20 kg kan leveres som pakke. Når pakken ankommer transportørens utleveringssted sendes en hentemelding til deg. Ta med deg hentemeldingen og legitimasjon til utleveringsstedet når du skal hente ut din pakke der. 

Levering har skjedd når kontroll over varen har gått over på kjøperen. Levering har skjedd dersom varen er lagt i kjøperens postkasse eller etter at den er hentet på et leveringssted.

Det finnes forskjellige typer hentemeldinger:

  •      Standard hentemelding via SMS til ditt mobilnummer: Hentemeldingen kommer samme dag som pakken ankommer ditt utleveringssted.
  •      Hentemelding via Brev (når man ikke når kunden via SMS/mail): Når din pakke ankommer utleveringsstedet sendes en hentemelding hjem til deg via brev dersom man har fått feilmelding på SMS eller på mailadressen.

    For å hente ut/motta pakken, uansett med hvilken transportør/hvilken fraktmetode man har valgt, kreves det alltid at du kan vise gyldig legitimasjon, alternativt fullmakt og kundens ID-kort dersom pakken hentes av bud.

    Skulle det eventuelt oppstå forsinkelser eller problemer ved at en vare er utsolgt sender vi alltid ut informasjon via e-post eller informerer direkte via telefon. Dersom du ikke er fornøyd med forventet ny leveringsdato har du alltid rett til å avbestille din ordre uten kostnad og en eventuell tilbakebetaling skal finne så snart som mulig, senest innen 14 dager. Vi har ingen mulighet til å tilby noen form for erstatning på grunn av forsinkelser som ikke skyldes feil fra Adeve eller dersom en vare er utsolgt.

Uavhentet pakke:

For bestilte pakker som ikke hentes ut som avtalt kan Adeve debitere en avgift på kr 249,-. Det tilsvarer kostnadene vi har for å få pakken fraktet i retur til oss.

 

§3 Betaling

Kortbetaling:
Du kan betale med følgende kort: Visa og Mastercard. Velg ønsket betalingsmåte og følg instruksjonene. Adeve tar ingen ekstra avgift ved bruk av disse kortene.
 

Faktura: 

Personopplysninger samles inn i samsvar med myndighetskrav og lovkrav. Når du velger å betale med Faktura, overfører vi dine personopplysninger til Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB 556735-5671, heretter kalt Swedbank Pay.

Personopplysninger som blir behandlet av PayEx:

a. Opplysninger du selv gir oss: F.eks. navn, fødselsnummer, kundenummer, fakturanummer, adresse, e-postadresse, telefonnummer, IP-adresse og nettadresse.

b. Opplysninger som behandles når du bruker tjenesten Faktura: Transaksjonsdetaljer, betalings- og ordreinformasjon, informasjon om sendte fakturaer og krav, samt annet som er funnet på grunn av avtalen, informasjon om eventuelle reklamasjoner og annen kontakt PayEx har hatt med kunden.

c. Opplysninger fra andre kilder: Økonomiske opplysninger som f.eks. inntekt, opplysninger om betalingsanmerkninger som behøves til kredittvurdering og til avgjørelser om hensiktsmessige inkassotiltak i de tilfeller betaling ikke skjer som avtalt.

For å holde dine adresseopplysninger korrekt vil vi fortløpende innhente opplysninger om din folkeregistrerte adresse fra folkeregisteret. For å gjennomføre en kredittvurdering må PayEx innhente opplysninger fra eksterne kredittopplysningsforetak som Bisnode. Videre kan PayEx i enkelte tilfeller måtte gjennomføre kontroller av kunder som et ledd i arbeidet med å motvirke hvitvasking og terroristfinansiering, f.eks. sjekke opp mot såkalte sanksjonslister.

Formålet med behandlingen
PayEx behandler personopplysninger for å kunne identifisere og kredittvurdere kundene, og for at PayEx skal kunne ferdigstille avtalen med Kunden og beskytte sine rettigheter, samt statistikk- og analyseformål, eksempelvis for å kunne foreta risikovurderinger og unnvike bedrageri, misbruk og feil bruk av betalingstjenester, få et bedre beslutningsgrunnlag ved inkasso og for å utvikle produkter og tjenester PayEx tilbyr.

Markedsføring
Dine personopplysninger kan bli behandlet i markedsføringsøyemed, f.eks. for å kunne gi deg informasjon (per brev, e-post eller andre måter) om hvilke tjenester PayEx eller noen av PayEx’ godkjente samarbeidspartnere. Du kan når som helst motsette deg dette ved å sende en e-post til dpo@payex.com eller en annen adresse PayEx anviser.

Overføring av personopplysninger
Opplysningene kan deles med en databehandler som behandler den personopplysningene på oppdrag fra PayEx. I disse tilfellene har PayEx inngått en databehandleravtale, og behandleren får ikke behandle personopplysningene med andre formål enn å levere tjenesten til PayEx. Videre kan personopplysningene deles med domstol eller myndighet som har rett til opplysningene i henhold til lov.

I visse tilfeller kan PayEx også dele opplysningene med andre foretak internt i PayEx-konsernet eller med Swedbank.

PayEx kan komme til å dele opplysninger om kreditt, betalingsforsømmelser eller kredittmisbruk med finansforetaksloven i henhold til loven om gjeldsinformasjon ved kredittvurdering av privatpersoner. Blant annet gis informasjonen videre til norske gjeldsregistre.*

Lagring og rensing
Dine personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen, samt for å oppfylle de juridiske forpliktelser PayEx har (f.eks. bokføringsregler eller hvitvaskingsregler).

Dine rettigheter
Du har alltid rett til å begjære en utskrift av personopplysningene PayEx har lagret om deg. Da kan du henvende deg til PayEx på den adresse som angis lenger ned. Til samme adresse kan du gi beskjed om at du ikke vil motta direktemarkedsføring fra PayEx (se også avsnittet om markedsføring lenger opp) eller om du vil at PayEx skal rette feilaktige opplysninger eller slette opplysninger. PayEx kan imidlertid ikke slette opplysningene om deg om det foreligger et lovfestet krav om behandling og lagring, eksempelvis bokføringsregler eller hvitvaskingsregler, eller når det finnes andre legitime grunner til at opplysningene må lagres, f.eks. ved ubetalt gjeld.

PayEx har utpekt et personopplysningsverneombud som du enklest når på dpo@payex.com. Du har også rett til å ta kontakt med Datatilsynet vedrørende klager på behandlingen av personopplysninger.

Adresse: PayEx Sverige AB, AT. Dataskyddsombudet, 621 88 Visby eller dpo@payex.com

For mer informasjon om hvordan PayEx behandler dine personopplysninger, se

https://swedbankpay.no/vilkaar/behandling-av-personoppgifter.

*Om Gjeldsregister
De kreditter som inngår i registeret er usikret gjeld, avbetalings- og kontokreditter som sendes inn av banker og kredittselskap (finansselskap). Gjeldsregisteret AS eller Norsk Gjeldsinformasjon AS rapporterer utnyttede og bevilgede kreditter samt antall kreditter og kreditorer. Informasjonen en er kun tilgjengelig for banker og kredittmarkedsselskaper som selv rapporterer informasjon.

Informasjon om kredittvurdering
Gjennomføring av kredittvurdering er en forutsetning for at vi skal kunne behandle ønske om betaling på kreditt.

Ved kjøpet gjøres det en kredittprøving som i visse tilfeller innebærer at det gjøres en kredittopplysning. Hvis det gjøres en kredittopplysning, vil det bli sendt en kopi til deg per post.

Informasjon om overdragelse
Fordring vil bli overdratt til PayEx Sverige AB, 556735-5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betaling med befriende virkning kan derfor bare skje til PayEx på den kontoen som PayEx anviser

Betalings- og Leveringsvilkår PayEx Faktura

Leveringsvilkår
Levering skjer til din folkeregistrerte adresse.

Betalingsvilkår
Faktureringsavgift beregnes med følgende beløp: [Kunden angir den faktureringsavgiften Kunde anvender].

Faktura skal betales slik at den er mottakeren i hende senest 14 dager etter fakturadato. Ved forsinket eller uteblitt betaling tilkommer forsinkelsesrente med til enhver tid gjeldende sats etter lov om renter ved forsinket betaling (forsinkelsesrenteloven) eller tilsvarende lov som erstatter denne og et purregebyr som er nærmere regulert i forskrift til inkassoloven, som per dags dato er 70 kr. Forsinkelsesrenten begynner å løpe dagen etter forfallsdato.

Når du velger Faktura overtar PayEx Sverige AB retten til å få betalt og din betaling av fakturaen skal dermed gå til PayEx Sverige AB.

Vipps:
Du kan betale med Vipps i kassen. Følg instruksjonene i kassen. Du må ha en Vipps-konto for å kunne benytte deg av betalingsmåten. Kontakt din bank for å skape en Vipps-konto dersom du ikke har Vipps men ønsker å betale via Vipps.

§4 Angrerett

Du har full angrerett (retur- og bytterett) i løpet av 14 dager fra du har mottatt varen og en tilbakebetaling vil bli gjort senest 14 dager etter at varene er mottatt hos oss. Ved retur av vare som har blitt håndtert i større utstrekning enn det som var nødvendig for å få kjennskap til varens egenskaper og funksjon, kan vi komme til å kreve at forbrukeren erstatter oss for den eventuelle verdiminskningen som har oppstått på varen. Verdiminskningens omfang avgjøres av Adeve. Angreretten kan benyttes forutsatt at varen returneres sammen med de etiketter og originalforpakninger som fulgte med varen. Du får selvsagt prøve varen for å se at den passer deg. Angreretten gjelder ikke for undertøy. Angrerettskjema er tilgjengelig på følgende lenke Q-0319N.pdf og du benytter dette skjemaet ved retur og angret kjøp.

Bytte
Ved bytte sørger du som kunde for returfrakt. Et bytte betyr at du velger å bytte kjøpt vare i en annen, ny vare. Eventuelt overskytende beløp betales tilbake. Dersom du returnerer et større antall varer enn de du bytter defineres det ikke som bytte, men som retur/angret kjøp, se informasjon om angret kjøp og angrerett ovenfor.

 

Returer

Dersom du har angret ditt kjøp kan du returnere dine varer til Adeve i løpet av 14 dager og få pengene tilbakebetalt innen 14 dager etter mottatt retur. Benytt angrerettskjemaet følgende lenke Q-0319N.pdf. Ved feilsendt vare kontakt våre kunderådgivere slik at vi kan rette til feilen. Du kan velge om du vil ha ny vare eller pengene tilbake i forbindelse med at varen returneres til oss.

Alle varer som sendes tilbake må være godt emballert for å unngå skader på varen. Det er du som kunde som har ansvaret for at pakken er emballert for å tåle normal transport tilbake til Adeve. Be alltid om kvittering for innlevert retur for å senere kunne spore returen i transportørens system ved behov.

Returen må sendes i henhold til DDP - Incoterm 2020. Dette betyr at du er ansvarlig for leveransen hele veien til oss og at alle avgifter betales av deg.

Du trenger en fakturakopi av det opprinnelige kjøpet. Dette må legges ved returen. Kontakt oss hvis du ikke har en. Du må også oppgi at det er en retur på et kjøp og oppgi følgende på tollerklæringen: EORI SE7807308684

 

Reklamasjon

Dersom du reklamerer din vare på grunn av en skade eller feil på varen så gjør vi en manuell bedømming og vi kan også komme til å kreve å få plagget til oss dersom det er behov for det. Reklamasjonsfristen er normalt 2 år, men dersom varen ved vanlig bruk anses å skulle vare lengre er reklamasjonsfristen maks 5 år.

Første forpliktelse for oss ved en reklamasjon er å rette opp feilen. Dersom dette ikke går å gjøre og reklamasjonen blir godkjent erstatter vi skaden med et nytt produkt. Dersom vi ikke har mulighet til å kunne gi deg samme vare i erstatning har du rett til å heve kjøpet og få pengene betalt tilbake.

Tilbakebetaling skjer normalt i løpet av 14 arbeidsdager fra vi har mottatt og godkjent en reklamasjon. Vi kan kun betale tilbake via samme betalingsmåte og til samme konto som ble benyttet når kjøpet ble gjennomført, alternativt legge beløpet som et tilgodebeløp på kundekontoen hos oss og beløpet kan da benyttes ved et senere kjøp.

 

Returadresse for angrerett og reklamasjon:

Adeve

Fredåsgatan 9

43167 Mölndal

Sverige

 

Kontaktinformasjon for angrerett og reklamasjon:

Varsle oss via kontaktsiden vår§5 Sortiment

Adeve reserverer seg mot forandringer i sortimentet og har rett til å fjerne varer fra sortimentet fram til kjøpet har gått gjennom og blitt godkjent. Vi reserverer oss for at varer i sortimentet kan bli utsolgt. 

Adeve reserverer seg for eventuelle trykkfeil i tekster på denne nettsiden. Vi gir heller ingen garanti for at alle bilder helt eksakt viser produktenes utseende. Adeve forbeholder seg retten til å justere priser og rette opp eventuelle feil i prisene. 

§6 Force majeure 
Adeve fritas for ansvaret for mislighold for å ikke kunne fullføre våre forpliktelser i forhold til denne avtalen som skyldes hendelser utenfor vår kontroll som hindrer eller vanskeliggjør eller forsinker at vi fullfører vår forpliktelse og som ikke kan avverges. Som hendelser som ikke kan avverges kan nevnes brann, krig, naturkatastrofer, streik. I force majeure inngår vedtak fra myndigheter som påvirker marked og produkter negativt, f.ek.s restriksjoner, advarsel-tekster, salgsforbud osv, unormal nedgang i markedet samt om bedriften utsettes for kriminell aktivitet som påvirker virksomheten. 

 

§7 Tvist
Klager eller synpunkter gjellende Adeves tjenester eller produkter bør meldes til Adeves kundeservice via kontaktsiden vår alternativt  telefon +46708420360 (hverdager kl 08-17). Dersom du ikke er fornøyd med vår behandling av din sak er du velkommen til å kontakte en eventuell klagenemnd eller Forbrukerrådet. Vi følger alltid Forbrukerrådets anbefalinger.